3η εβδομάδα

3η εβδομάδα

–               Το γονιμοποιημένο ωάριο αρχίζει να διαιρείται και να μετατρέπεται σε μία μικρή μπάλα από

κύττταρα