Προσοχή! Επικίνδυνα προϊόντα εντοπίστηκαν στην αγορά (pics)

Προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα…

Διαβάστε περισσότερα στην cyprustimes.com